Поверителност

Събиране и обработка на лични данни 

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. Preparat.bg не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например, когато поръчвате продукти.

Използване и съхраняване на личните данни 

Preparat.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Preparat.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Preparat.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора 

Вие контролирате информацията, която предоставяте на Preparat.bg за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с Preparat.bg, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Сигурност 

Preparat.bg отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица 

Preparat.bg съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електронния магазин без разрешението на своите родители или настойници. Preparat.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет магазин на Preparat.bg, който се разработва от БУЛСТАН ЕООД. Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта Preparat.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи. По всяко време имате възможност бързо и лесно да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.